Türklerde Hukuk Sistemleri

Türkler tarih boyunca hukuk sistemi ve adaletin, adil kararlar verebilmenin üzerinde durmuşlardır.

İslamiyetten önceki Türk Devletlerinde Türkler, sosyal ve siyasal hayatı düzenleyen yazısız hukuk kurallarına ‘töre’ ismini verdiler. Töreye uymamak çok büyük suç sayılmış, hatta hükümdarlar dahi töreye uymakla mükellef kılınmıştı. Yine bu dönemde kurulan mahkemelerin başındaki görevliye ‘yargan,yargıcı’ gibi isimler verilmiş, Kağan’ın başkanlık ettiği siyasi mahkemeye ise ‘yargu’ adı verilmiştir.

Türk Hukuku ilk kez Uygurlar tarafından yazılı hale getirilmiştir. Göçebe hayat sürüldüğü için uygulanan hapis cezaları da kısa süreli olmuş, en fazla 10 günlük hapis cezaları uygulamaya koyulmuştur. Töre’ nin değişmez hükümleri arasında ise, adalet, eşitlik, insanlık ve iyilik vardır.

Türk İslam Devletleri’nde ise hukuk şer’i ve örfi olmak üzere ikiye ayrılmış olup, hukukun temelini İslam hukuku, örfi hukukun temelini ise eski Türk gelenekleri oluşturmuştur. Şer’i Hukukta davalara kadılar bakmış, toplumsal olayların (evlenme,boşanma,miras) düzenini sağlamışlardır. Başkadıya ise Kadı’ıl Kudat denilmiştir.

Örfi Hukuk ile  Devlet ile toplum arasındaki ilişkiler düzenlenmiş olup, mahkeme başkanlarına ise Emr’i Dat (Dadbeg) adı verilmiştir.Türk Devletlerinde hükümdarlar kadılara baskı uygulayamazlardı. Bu durum ise bu günün penceresinden baktığımızda yargının bağımsız olduğuna bir delil teşkil etmektedir.

Osmanlı Devleti’nde hukuk sistemi ise, hukuk yine şer’i ve örfi olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Farklı olarak mahkemeler herkese açık olmuş ve mahkeme kararına itiraz eden halkın Divan-ı Hümayun’a başvurmasına imkan tanınmıştır.

Hükümdarlar şeriatın dışına çıkmamak kaydıyla kanun koyabilir ve toplumun yararına koyulmuş olan bu kanunlar ise Örfi Hukuk sistemi içinde yer bulmuştur. Osmanlı’da hukuk işleri Kazaskerler ve onların atadığı kadılar tarafından yürütülmüştür. Ayrıca Osmanlı Devleti’nde kadıların yöneticileri denetlemesi idarenin her zaman yargının denetiminde olduğunun göstergesidir.

Türkiye Cumhuriyeti’nde ise 17 Şubat 1926’da akılcı ve pratik olması, kadın-erkek eşitliğini esas alması ve laik, demokratik olması nedeniyle İsviçre Medeni Kanunu esas alınarak yeni Türk Medeni Kanunu hazırlanmıştır. Bu kanunla Türklerin İslamiyetle birlikte sekte vurulan kadın haklarının kazanımı gerçekleşmiş olup, 1934 yılında ise tam anlamıyla siyasal alanda haklar elde ederek erkekler ile eşit konuma gelmişlerdir.

 

Önceki Yazı

Kayıp Mürekkep 3. Yılını Kutluyor

Sonraki Yazı

Memet BAYDUR

Yorum Yok

Yorum Yazın