Primo: Türk Çocuğu-Ömer Seyfettin

Ömer Seyfettin, hikayeciliğiyle Türk edebiyatına damgasını vurmuş bir kişiliktir. Olay hikayeciliğinin en önemli temsilcisi olarak kabul edilen Ömer Seyfettin, bu eserinde ise ideolojik yaklaşımını ön plana çıkarmıştır
Eser, Türklük ve Turan fikirleri üzerine kurulmuş, ortak bir millet anlayışının farkındalığını uyandırmak için yazılmıştır.
Kitap, yıllarca Avrupa’nın göstermelik medeniliği ile yetişip kendi milletine yabancılaşan Kenan Bey ve oğlu etrafında geçer.
Kenan Bey, yurt dışında okumuş, tahsilinden sonra ise bir İtalyan kız ile evlenip çocuk sahibi olmuştur. Çocuğun adı Primo’dur.

Primo büyüdükçe Türk olduğunun farkına daha çok varan, hem ortamın hem de soya çekimin etkisiyle Türklük bilince varan bir çocuktur.
Primo büyürken İtalya’nın Trablusgarp’ı işgali hem onu hem de babasını, milletinin aşırı savunucuları haline getirir. Öyle ki sonunda Kenan Bey eşinden ayrılır, oğlu Primo ise Türk olduğunu söyleyerek babasıyla kalır. Hatta Oğuz ismini alır.
Bu esnada Türk ordusu yenilmeye ve geri çekilmeye başlar. Çıkan ayaklanmalarla da baş edilemez. Yapılan anlaşmalar sonucunda Selanik Yunanlılara bırakılır ve bu Primo’yu derinden yaralar. İşler tersine doğru giderken olanları izlemekle yetinmeyecek olan Primo, en azından Türklüğün şanına yakışır bir şekilde kendisini vatanı için feda etmenin yollarını arar.

Bu kitap, Ömer Seyfettin‘in en ideolojik eserlerinden biridir. Onun ideolojisini de net bir şekilde yansıtan eserde sık sık Turan vurgusu dikkat çeker.
Ömer Seyfettin, batının ilerleyişi karşısında yavaş kalan Türklerin ve Müslümanların ortak bir bilince varmasını ister ve eserinde bu görüşünün ateşli bir savunucusu olarak görüşlerini yansıtır.

Primo: Türk Çocuğu, okunmaya değer Ömer Seyfettin hikayelerinden biridir.

Kitap arka kapak tanıtım yazısı:

Öykü, Selânikteki İtalyan Mason Locasına mensup bir Türk’ün Batılılarla ilgili olan yargılarıyla başlıyor. Aslında Kenan Bey, Selânike ilk gittiği günlerde Türklüğü ve Türk adetlerini pek de benimsemediği için bir Batılı gibi yaşamaya çalışır.

Bir gün Türkleri hiç de kabullenemeyen İtalyan bir bayanla evlenir. Bu evlilikten Primo adlı çocukları dünyaya gelir.

Ailede gelişen Türk antipatisi ve küçük Primonun geleceği ile kaygılar, Kenan Beyin Türklüğünün uyanışına sebep olur.

Aynı kitapta Herkesin İçtiği Su adlı masal da yer almaktadır.
(Tanıtım Bülteninden)

Önceki Yazı

Yalnız Sen

Sonraki Yazı

Üç Ödül Bir Türk

Yorum Yok

Yorum Yazın